Lägenhetspärm, dokument, GDPR och manualer

Andrahandsuthyrning

Vi följer fastighetsägarnas riktlinjer gällande andrahandsuthyrning. Nedan kan ni hitta den information som ni kan komma att behöva. 

Manualer

Här finner ni manueler till olika enheter i fastigheten som kan vara till er hjälp för olika tillfällen. Ni får gärna ge förslag om det är något som ni känner att ni saknar.