Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet i vår fastighet

Vattenförbrukning kallvatten
För att få en uppfattning hur mycket vatten som förbrukas så kommer vi informera om detta här för de som är intresserade. Under mars månad 2021 så förbrukades ungefär 417 kubikmeter vatten och det motsvarar ungefär 1/6 av vattnet i en olympisk bassäng som är 50X25 meter. 


2021

Januari - 15,3 kubikmeter/dag

Februari - 16,1 kubikmeter/dag

Mars - 15,4 kubikmeter/dag

April - 15,2 kubikmeter/dag

Fjärrvärmeförbrukning
Denna är svårare att få en uppfattning av hur mycket som används och vilken påverkan det har, detta beror till stor del av temperaturen ute men också om man lämnar fönster öppna eller ytterdörren öppen en längre stund en kall dag. Här mäter vi i kubikmeter som passerar genom huset samt även vilken energiförbrukning det blir. 


2021

Januari - 79,3 kubikmeter/dag samt 3,5 MWh/dag 

Februari - 95,6 kubikmeter/dag samt 4,9 MWh/dag

Mars - 69,7 kubikmeter/dag samt 3,1 MWh/dag

April - 55,6 kubikmeter/dag samt 2,6 MWh/dag

Solcellsproduktion senaste månaderna

Mars månad: 1227 kWh

April månad: 2751 kWh